در جستجوی راههایی برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی!  

 

   نظرات و پیشنهادات را به  a.besharat@tabrizu.ac.ir     ارسال فرمایید. 

 هرکس که تلاش برنامه ریزی شده و اصولی می کند به اهداف خود می رسد. این طبیعی است.

  

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 12:20  توسط علی بشارت  

www.accpbb.ir                ایمیل :      support@accpbb.ir     مهلت ارسال مقالات پايان مرداد

دانشجویان کارشناسی ارشد اینجانب می توانند با هماهنگی مقاله ارائه دهند

تلفن 04134794035  و دورنگار 04134779065

رئوس مطالب کنفرانس بودجه ریزی برمبنای عملکرد   دانشگاه فنی حرفه ای تبریز  4 و 5 شهریور94

1- بودجه ریزی برمبنای عملکرد و اقتصادمقاومتی

2- بودجه ریزی برمبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

3- بودجه ریزی برمبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد

4- بودجه ریزی برمبنای عملکرد و کارتهای اعتباری متوازنBSC

5- بودجه ریزی برمبنای فعالیتABB و بودجه ریزی غلتان(غلطان)

6- فراسوی بودجه ریزی برمبنای عملکرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 20:0  توسط علی بشارت   | 

  فهرست مطالب کارآفرینی   روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:5  توسط علی بشارت   | 

59

  Life Lessons Every Parent Should Teach Their Child  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:41  توسط علی بشارت   | 

تفاوت مهم استراتژي آدمهای ثروتمند وآدمهای فقیر

 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:39  توسط علی بشارت   | 

چند نکته برای نوشتن بهتر

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ساعت 16:53  توسط علی بشارت   | 

  دکتر محمد سعید نوری نائینی /  یکی دیگر از استادان برجسته بنده  در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 0:53  توسط علی بشارت   | 

 

  یکی از استادان برجسته و فرزانه بنده  /    در دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 0:51  توسط علی بشارت   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 20:1  توسط علی بشارت   | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 20:0  توسط علی بشارت   |